Ważne pojecia

Słowniczek ważnych pojęć

 • HTML (HyperText Markup Language) - podstawowy język umożliwiający osadzenie strony www w przeglądarce.
 • CMS (Content Managment System) - system zarządzania zawartości strony, sklepu lub serwisu internetowego. Tworzony jest z myślą o użytkownikach, nie posiadających wiedzy informatycznej.
 • Responsywna strona  (od ang. response - odpowiedź) - strona która automatycznie dostosowuje się do wszystkich urządzeń, na których zostanie wyświetlona
 • SEO (z ang. Serach Engine Optimization) = POZYCJONOWANIE - to szereg działań mających na celu dostosowanie zawartości serwisu internetowego w taki sposób, aby osiągnął maksymalnie wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.
 • Pliki cookie - niewielka informacja zapisywana w formie tekstowej przez przeglądarkę użytkownika na polecenie witryny internetowej, na której się znalazł użytkownik. Informacje pozostawione poprzez cookie głównie mają na celu identyfikację użytkownika przez serwer w późniejszym czasie, przy kolejnych odwiedzinach tej witryny. Pobierz darmowy skrypt, który zamieści na Twojej stronie internetowej informację o COOKIE.
 • CSS (Cascading Style Sheets) - Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) HTML.
 • JavaScript - skrypty wykonywane po stronie przeglądarki internetowej. Skrypty służą najczęściej do zapewnienia interaktywności strony www poprzez reagowanie na zdarzenia wywoływane przez internautę, bez konieczności każdorazowego łączenia się z serwerem.
 • XML (Extensible Markup Language) - to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami.
 • Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) - technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całej strony www.
 • PHP (Personal Home Page) - obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania dynamicznych stron internetowych. PHP stosuje się do przetwarzania skryptów po stronie serwera WWW.
 • MySQL - najpopularniejszy silnik bazodanowy stosowany przy budowie aplikacji internetowych. MySQL to wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych.