APLIKACJE INTERNETOWE

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy wiele systemów wspomagających prace firmy. Wszystkie projekty były dla nas nowym wyzwaniem. Specyfika każdego wdrożenia różniła się zasadniczo. Jedynym wspólnym elementem był wspólny cel: zwiększenie wydajności firmy.

Systemy ERP

Nie masz wrażenia, że czasami musisz myśleć o 100 rzeczach jednocześnie ?

Pomyśl o oprogramowaniu, które zrzuci z Ciebie ten ciężar. O oprogramowaniu, które stworzone zostanie indywidualnie pod kątem Twojej firmy tylko w jednym celu: aby zwiększyć zysk poprzez optymalizację Twojej pracy i pracy Twoich pracowników.

 

Optymalizacja pracy polega na maksymalnym uporządkowaniu działań realizowanych w firmie. Przemyślane zarządzanie projektami jest kluczem do osiągnięcia tego celu. System CRM przydziela zadania do odpowiednich grup roboczych w taki sposób, aby wszystkie etapy projektu realizowane były przez pracowników odpowiednio do takich zadań przygotowanych. Aplikacja generuje odpowiednie harmonogramy pracy, na podstawie których pracownik realizuje kolejne zadania. Każdy pracownik na bieżąco informowany jest o zbliżających się zadaniach, terminach oraz przebiegu projektu bezpośrednio dotyczącego jego grupy roboczej.

System ERP nadaje rytm pracy, pozwala pracownikowi na skoncentrowanie uwagi na bieżącym zadaniu. Terminy, przypomnienia, harmonogram pracy kontrolowane są przez aplikację, co pozwala przeniesienie tego typu czynności z człowieka na maszynę.

 

Taki model pracy eliminuje przypadkowość działania. Wszystkie czynności są maksymalnie zoptymalizowane. Szczegółowe raporty dotyczące przebiegu realizacji projektów, umożliwiają na wypracowanie powtarzalnego schematu działań, które dodatkowo wpłyną na efektywne wykorzystanie czasu pracy.

KREATOR STRON WWW

Już na samym poczatku działalnosci naszej firmy stworzyliśmy automat do tworzenia stron internetowych WebOn.pl. Oprogramowanie jest dedykowane dla firm i osób prywatnych, które samodzielnie chcą stworzyć stronę internetową nie posiadając przy tym żadnej wiedzy z zakresu programowania oraz tworzenia grafiki WWW.

 

WebOn.pl jest bardzo rozbudowaną aplikacją internetową, umożliwiającą obsługę kilku tysięcy stron internetowych, domen oraz klientów. Oprogramowanie jest w dalszym ciągu rozwijane i ulepszane.