Funkcjonalność serwisu WWW

Aby Twoi internauci realizowali założone przez Ciebie cele w serwisie internetowym, należy zadbać o techniczne udogodnienia, aby maksymalnie ułatwić im osiągnięcie wyznaczonego zadania. Klient nie może ani przez chwilę mieć wątpliwości, co ma zrobić, jak to ma zrobić, co teraz kliknąć, gdzie wpisać, jak odczytać, co zaznaczyć... 

Nie każ myśleć swoim klientom, wszelkie niejasności i trudne decyzje, wątpliwości, pytania typu co ja teraz mam zrobić kończą się zawsze tak samo: opuszczeniem Twojej strony i przekliknięcie się do konkurencji. 

 

Kilka podstawowych zasad, które zapewnią intuicyjność Twojego WWW:

 

 • menu strony
  • pogrupuj informacje - unikaj wielu pozycji na jednym poziomie
  • dobierz układ - uwzględnij ilość pozycji, złożoność drzewa
  • prawidłowo zaprojektowane menu - jest kluczem do prostej i intuicyjnej nawigacji
  • położenie - powinno się znajdować w dobrze widocznym łatwo dostępnym miejscu
 • bieżące położenie - ścieżka strony - "znajdujesz się tutaj"
 • ważne linki zastąp przyciskami
 • skomplikowane procedury rejestracji, przedstaw graficznie w postaci kroków
 • jasne opisy formularzy
 • walidacja błędów formularzy opatrzona dokładnymi opisami
 • help - baloniki informacyjne przy ikonkach, linkach, przyciskach